หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 2]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 91 75 83.33% 12 13.33% 2 2.22% 1 1.11% 90
2 โรงเรียนพร้าววิทยาคม 86 65 81.25% 11 13.75% 3 3.75% 1 1.25% 80
3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ 87 55 76.39% 12 16.67% 3 4.17% 2 2.78% 72
4 โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 73 38 60.32% 13 20.63% 8 12.7% 4 6.35% 63
5 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม 64 38 67.86% 7 12.5% 3 5.36% 8 14.29% 56
6 โรงเรียนแม่แตง 50 32 68.09% 12 25.53% 1 2.13% 2 4.26% 47
7 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่ 47 23 62.16% 6 16.22% 3 8.11% 5 13.51% 37
8 โรงเรียนวัดแม่ริมวิทยา 58 16 30.77% 15 28.85% 7 13.46% 14 26.92% 52
9 โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม 36 15 44.12% 7 20.59% 8 23.53% 4 11.76% 34
10 โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม 29 14 53.85% 8 30.77% 1 3.85% 3 11.54% 26
11 โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ(สพม.) 21 11 52.38% 4 19.05% 1 4.76% 5 23.81% 21
12 โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม 36 7 33.33% 8 38.1% 2 9.52% 4 19.05% 21
13 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา 19 4 23.53% 7 41.18% 1 5.88% 5 29.41% 17
14 โรงเรียนพงษ์พิกุลเชียงใหม่ 7 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธวัชชัย ใหม่ศรี เบอร์โทร : 063 - 789 - 9991
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]