หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 90 209 128
2 009 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 72 152 89
3 020 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 118 293 170
4 023 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 77 194 116
5 027 โรงเรียนสันกำแพง 107 296 160
6 031 โรงเรียนหอพระ 39 99 55
7 018 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 53 94 62
8 005 โรงเรียนจิตราวิทยา 0 0 0
9 010 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 61 205 76
10 013 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 40 79 59
11 014 โรงเรียนพระหฤทัย 0 0 0
12 015 โรงเรียนพิงครัตน์ 0 0 0
13 016 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 10 21 14
14 022 โรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม) 7 15 9
15 024 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ 0 0 0
16 025 โรงเรียนวิชัยวิทยา 0 0 0
17 028 โรงเรียนสันติศึกษา 0 0 0
18 030 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 4 30 12
19 006 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 32 54 34
20 007 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 46 92 60
21 011 โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา เชียงใหม่ 0 0 0
22 021 โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย 0 0 0
23 003 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 32 54 35
24 019 โรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียนเชียงใหม่ 0 0 0
25 012 โรงเรียนธรรมราชศึกษา 0 0 0
26 026 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ 0 0 0
27 017 โรงเรียนเมตตาศึกษา 15 24 16
28 029 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 0 0 0
รวม 803 1911 1095
3006

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โทร. 091-1469516 และนางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน โทร.095-6911515
E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]