หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 34 (เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน) [กลุ่ม สพม.เชียงใหม่ 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 118 94 83.19% 12 10.62% 6 5.31% 1 0.88% 113
2 โรงเรียนสันกำแพง 107 69 66.35% 15 14.42% 9 8.65% 11 10.58% 104
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 77 55 76.39% 7 9.72% 5 6.94% 5 6.94% 72
4 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 90 53 61.63% 12 13.95% 11 12.79% 10 11.63% 86
5 โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม 72 32 50.79% 16 25.4% 10 15.87% 5 7.94% 63
6 โรงเรียนดาราวิทยาลัย 61 29 53.7% 14 25.93% 5 9.26% 6 11.11% 54
7 โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย 53 29 56.86% 7 13.73% 4 7.84% 11 21.57% 51
8 โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 40 26 72.22% 4 11.11% 3 8.33% 3 8.33% 36
9 โรงเรียนหอพระ 39 19 54.29% 4 11.43% 4 11.43% 8 22.86% 35
10 โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน 46 18 46.15% 6 15.38% 3 7.69% 12 30.77% 39
11 โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 32 13 48.15% 5 18.52% 4 14.81% 5 18.52% 27
12 โรงเรียนเชตุพนศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ์) 32 10 32.26% 7 22.58% 5 16.13% 9 29.03% 31
13 โรงเรียนเมตตาศึกษา 15 8 61.54% 1 7.69% 1 7.69% 3 23.08% 13
14 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย(มัธยม) 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
15 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล้านนา 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
16 โรงเรียนวชิรวิทย์ (มัธยม) 7 0 0% 1 20% 0 0% 4 80% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โทร. 091-1469516 และนางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน โทร.095-6911515
E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]