หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กลุ่มดอยสุเทพ
ระหว่างวันที่ 8 - 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 731 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 732 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารนวรัตน์(อาคาร9) ชั้น 2 ห้อง ห้องวิภาตะวณิช 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร สปย. ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม สปย. 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดม อาคาร7-8 ชั้น 1 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 741 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 4 ห้อง 744 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคาร 7 ชั้น 3 ห้อง 734 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อาคารเรือนแก้ว ชั้น 1 8 ต.ค. 2559 08.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โทร. 091-1469516 และนางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน โทร.095-6911515
E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]