หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 451 ถนนมหิดล ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 นางวารุณี ธรรมขันธ์   085-7177009
2 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน   095-6911515
3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100. โทรศัพท์: 0-5327-7151 ว่าที่ รต.สุรินทร์ บุญเลิศ   090-9190539
4 โรงเรียนสันกำแพง 172 หมู่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ นางสุภาภรณ์ แพเพชร 18.739874, 99.124715 083-5792300
5 โรงเรียนหอพระ 15 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นางน้ำฝน โทปุญญานนท์   091-5595263

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวอภิณห์พร มานิ่ม โทร 099-2691519 นางสาวหทัยรัตน์ ศรีวิโรจน์ โทร. 091-1469516 และนางอภิณห์ภัศ ก๋าอิน โทร.095-6911515
E-mail : petcharin_krudaw@hotmail.co.th โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]