หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารพลศึกษา 15 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารพลศึกษา 16 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารกัลยารัตน์ ชั้น 3 ห้อง 131 15 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารกัลยารัตน์ ชั้น 3 ห้อง 131 16 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคาร 100 ปี ชั้น 1 15 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคาร 100 ปี ชั้น 1 16 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี หอประชุมวรกัญญาวลัย 15 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี หอประชุมวรกัญญาวลัย 16 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 1 15 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารปิ่นไผทกาญจนาภิเษก ชั้น 1 16 ธ.ค. 2559 09.00 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]