หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 2 ห้อง 722-723 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 2 ห้อง 724-725 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 731-732 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 733-734 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 4 ห้อง 741-742 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 4 ห้อง 743-744 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 4 ห้อง 745-746 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 4 ห้อง 747-748 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร3 (พิสิฐเมธี) ชั้น 1 ห้อง 315-316 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 ให้ผู้เข้าแข่งขันเตรียมปลี๊กพ่วงมาเองและรายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 735-736 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย อาคาร7 (จิตรภัสสร์) ชั้น 3 ห้อง 737-738 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลานแดง (หน้าอาคารจิตรภัสสร์) 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลานแดง (หน้าอาคารจิตรภัสสร์) 15 ธ.ค. 2559 09.00-12.00 รายงานตัวใต้ถุนอาคารจิตรภัสสร์ ณ ห้องประชุมเสือป่า ตั้งแต่เวลา 07.30-08.45 น.


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]