หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สนามไดรฟ์กอล์ฟ 13 ธ.ค. 2559 9.00 - 12.00 รายงานตัว 07.00 - 09.00 น. 08.15 น. ตรวจอุปกรณ์และเครื่องแบบ
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร สนามไดรฟ์กอล์ฟ 13 ธ.ค. 2559 9.00 - 12.00 รายงานตัว 07.00 - 09.00 น. 08.15 น. ตรวจอุปกรณ์และเครื่องแบบ
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย หอประชุมบุญชูตรีทอง 16 ธ.ค. 2559 09.00 - 21.00 รายงานตัว 08.00 - 09.00 น.
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารกัลยารัตน์ ชั้น 3 ห้อง 131 14 ธ.ค. 2559 09.00-16.30 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารกัลยารัตน์ ชั้น 2 ห้อง 121 14 ธ.ค. 2559 09.00 - 16.30 08.00-09.00 น. ลงทะเบียน
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคาร100ปี ลำปางกัลยาณี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 15 ธ.ค. 2559 07.30-15.00 07.30-08.30 น.ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.ตรวจอุปกรณ์และรับฟังคำชี้แจงการแข่งขัน 09.00 น.เริ่มการแข่งขัน
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคาร100ปี ลำปางกัลยาณี ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุม 16 ธ.ค. 2559 07.30-15.00 07.30-08.30 น.ลงทะเบียน 08.30-09.00 น.ตรวจอุปกรณ์และรับฟังคำชี้แจงการแข่งขัน 09.00 น.เริ่มการแข่งขัน
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น 1 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 15 ธ.ค. 2559 07.30-21.00 07.30-08.30น.ลงทะเบียนและรับฟังคำชี้แจงการแข่งขัน
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนลำปางกัลยาณี อาคารราชนิทัตวิทยา ชั้น 1 ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก 16 ธ.ค. 2559 07.30-21.00 07.30-08.30น.ลงทะเบียนและรับฟังคำชี้แจงการแข่งขัน


ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]