หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง 119 หมู่ 9 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง  
2 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
3 โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง นายทวีศักดิ์ พุฒมาเล - 0843784795
4 โรงเรียนลำปางกัลยาณี ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง นายเกษม กาเตจ๊ะ - 085 1071417
5 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง  
6 โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง นายชัยสิทธิ์ วงษ์คำ 18.3288547,99.3690385 089-954-5067
7 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง นายณัฐวุฒิ ยะรินทร์/นายทรงพล เฟื่องฟู - 081 2894215/086 4202
8 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 188 หมู่ 4 ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 ว่าที่ รต.เฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์   086 1843889,054 2660
9 โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นางสิริลักษณ์ สิทธิเทียนชัย 18.278528, 99.654807 054-266031

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]